Βιομηχανικές Αλυσίδες

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΟΙΛΟΥ ΠΕΙΡΟΥ

Οι Αλυσίδες Κοίλου Πίρου είναι κατάλληλες για ειδικές μεταφορικές εφαρμογές οπού είναι απαραίτητη η εύκολη πρόσδεση ειδικών εξαρτημάτων, πείρων, βιδών κλπ. επάνω στην αλυσίδα. Στα υπέρ τους η συμβατότητα τους με τους αλυσοτροχούς (Γρανάζια) DIN 8187, των αλυσίδων κίνησης, που είναι ευρέως διαδεδομένα.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Οι Αλυσίδες Κίνησης με Προεκτάματα είναι κατάλληλες για απλές αλλά και περισσότερο σύνθετες μεταφορικές εφαρμογές. Είναι κατά βάση Αλυσίδες Κίνησης DIN 8187 (European Standard) στις οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις τις εφαρμογής κάθετα ή οριζόντια προεκτάματα (αυτάκια) με μία ή δύο τρύπες από την μία ή και τις δύο πλευρές της αλυσίδας.

Διατίθενται στους τύπους K, SK, WK, WSK από 06Β ή βήμα 3/8’’ έως 20Β ή βήμα 1 1/4’’.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Οι Ανυψωτικές Αλυσίδες είναι κατάλληλες για κάθε εφαρμογή ανύψωσης όπως αναβατόρια, βιομηχανικά ασανσέρ, ανυψωτικά μηχανήματα, περονοφόρα (Κλαρκ) κλπ.

Διατίθενται σε AL (απλός τύπος) και BL (ενισχυμένος τύπος) απο βήμα 1/2” έως 2”

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

Οι Αγροτικές Αλυσίδες είναι κατάλληλες για τις εξειδικευμένες εφαρμογές τις αγροτικής παραγωγής. Μπορούμε να τις συναντήσουμε σε Θεριζοαλωνιστικες μηχανές, σε μηχανήματα συγκομιδής, μηχανήματα κοσκινίσματος κλπ.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Οι Aλυσίδες Kίνησης (Transmission Chain) είναι κατάλληλες για την μετάδοση της κίνησης από τις πιο απλές έως και τις περισσότερο απαιτητικές εφαρμογές.

Διατίθενται σε DIN 8187 (European Standard) από 04Β ή 6mm βήμα έως 48Β ή 2 ½’’ σε μονές, διπλές, τριπλές, κλπ. Είναι οι πλέον διαδεδομένες στην Ελληνική αλλά και την Ευρωπαϊκή αγορά και προτιμώνται περισσότερο μια και οι αλυσοτροχοί (γρανάζια) τους είναι και αυτοί ευρέως διαδεδομένοι.

Διατίθενται επίσης σε DIN 8188 (American Standard) από ASA 25 έως ASA 200 σε μονές, διπλές, τριπλές κλπ.